Biobaserade polymerer vinner alltmer mark inom tryckt elektronik

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 19 juni 2023

I det europeiska samarbetsprojektet BIOMAC pågår bland annat forskning och utveckling inom tryckt elektronik, där man använder biobaserade polymerer för tillverkning av film- och foliesubstrat för tryck av elektroniska kretsar.

(2023-06-19) I BIOMAC-projektet har 33 europeiska företag, forskningsinstitut och universitet inlett ett samarbete som syftar till att uppnå cirkulär tillverkning inom ett antal industrigrenar, bland annat genom att ersätta fossil plast med bioplast.

På DTI i Danmark testar man bioplastbaserade filmer och folier för tryckt elektronik och även biobaserade lim och bläck. (Bild DTI)

Fem fokusområden finns inom BIOMAC och dessa är tryckt elektronik, livsmedelsförpackningar, fordonsindustri, lantbruk och bygg. Inom varje fokusområde bygger man upp pilottillverkning, där experter från hela Europa deltar och utvecklar de nya biobaserade materialen och produkterna.

Ett av de forskningsinstitut som verkar inom biobaserad tryckt elektronik är Dansk Teknologisk Institut (DTI) där man inte bara använder biobaserad plast till trycksubstrat utan även utvecklar biobaserade limprodukter och biobaserat bläck, baserade på nanokoppar och nanosilver.

”På DTI hjälper vi företag att utnyttja potentialen hos tryckt elektronik. Här kan vi använda de nya biobaserade materialen i elastiska folier och filmer, som vi kan trycka elektroniken på och i biobaserat lim och bläck. Det finns nästan inga gränser för potentialen för tryckt elektronik – den kan till exempel användas för att mäta en persons muskelaktivitet för att förebygga kontorsskador, eller integreras i sportkläder och ge feedback på den fysiska prestationen. Tryck elektronik kan användas i sensorer som övervakar patienters status, exempelvis diabetespatienters blodsockernivåer. Ett annat område är effektiv spårning av paket, där tryckt elektronik förutom att ange position även kan mäta luftfuktighet, temperatur och vibrationer”, säger Zachary Davis, sektionschef på DTI.

Exempel på tryckt elektronik på ett elastiskt bioplastbaserat substrat. (Bild DTI)

En av nycklarna för ett framgångsrikt genomförande av den europeiska cirkulära ekonomin är ett ökande användande av biobaserade produkter som härrör från biomassa. En bredare användning av sådana produkter kan lösa flera problem kopplade till bortskaffande av fast avfall, eftersom de skulle kunna återanvändas i slutet av sin livscykel, vilket säkerställer full cirkularitet.

BIOMAC-projektet syftar till att fylla en befintlig lucka gällande nanostrukturerade biobaserade material (NBM), vilka kan vara lösningen på flera av de utmaningar som samhället står inför för att nå en cirkulär ekonomi. I dagsläget finns det stora brister vad gäller investeringar, finansiering, uppskalning och vidareutveckling för NBM, vilket gör att materialen blir svåra att få kommersiellt tillgängliga.

BIOMAC kommer att tillhandahålla tjänster för intressenter och arbeta för att påskynda inträdet för NBM på marknaden. För att uppnå detta kommer BIOMAC att utveckla skräddarsydda lösningar för att producera och integrera nanomaterial över hela den biobaserade värdekedjan. BIOMAC kommer samtidigt att erbjuda tjänster som täcker bedömning av reglering och säkerhet, hållbarhet och cirkularitet. Projektet etablerar en konkret gemenskap av öppet samarbete för intressenter och kunder som möjliggör innovation och minimerar investeringsrisker.

Zachary Davis är sektionschef på DTI. (Bild DTI)

”Med BIOMAC vill vi minska de befintliga hindren för att få ut biobaserade polymerer och nanomaterial på marknaden. Projektet måste också stödja den europeiska bioekonomin”, berättar Zachary Davis.

BIOMAC-projektet startade 2022 och partnerna har nu kommit så långt i projektet att de kan bjuda in företag att använda projektets pilotanläggningar. Genom att tillgängliggöra partnernas kompetens och utrustning kommer BIOMAC att höja företagens teknikberedskap avsevärt, på så sätt blir vägen till att få ut en biobaserad polymerprodukt på marknaden kortare.

Svenska RISE med i BIOMAC

I BIOMAC-projektet deltar även svenska forsknings- och utvecklingsinstitutet RISE, som genom sitt delägda dotterbolag RISE Processum AB i Domsjö, utvecklar nanocellulosa som användas för att förbättra egenskaperna hos till exempel förpackningar och textilier.

I projektet använder RISE Processum fiberrejekt, en restström från skogsindustrin, som råvara för framställning av bakteriell nanocellulosa (BNC). Fermenterbart socker utvinns ur fiberrejektet och används av bakterierna för att producera BNC. Nanocellulosan ska därefter användas av andra projektparter i applikationstester till förbättrade egenskaper i förpackningsmaterial och smarta textilier. Parallellt samarbetar RISE Processum med projektpartnerna för att utöka användningen av fermenterbara sockerarter från fiberslam för tillverkning av fler nanomaterial användbara i olika applikationer.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

N.B.: Mer info om BIOMAC-projektet finns HÄR

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar