Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 24 juni 2024
Innovation Manager Mats Jeppsson på plats i Emballator Innovation Center i Ljungby. Här utvecklar och skapar han och hans medarbetare morgondagens hållbara förpackningar. (Bild Emballator)

Svenska Emballator-gruppen utvecklar, tillverkar och marknadsför förpackningslösningar inom en rad olika produktområden och material, främst plast och metall. Användarna finns framförallt inom livsmedel och läkemedel samt produkter inom kemteknik, livsstil och hälsa.

(2024-06-24) Emballator Group AB omfattar ett tiotal enheter, av vilka de flesta finns i Sverige. Utanför Sverige finns enheter i Finland och Storbritannien. Koncernens huvudkontoret finns i Ulricehamn.

Emballator -koncernen svenska företag/enheter omfattar:

Fyra frågor till Mats Jeppsson, Innovation Manager, Emballator Innovation Center:

Varför är Emballator med i Nordisk Bioplastförening och vad betyder medlemskapet för er?

Mats Jeppsson: Att minska andelen jungfrulig fossilbaserad plastråvara i våra förpackningar är en inriktning som vi har. I många av våra produkter så kan det ske antingen med återvunnen plastråvara eller förnybar plastråvara. Genom att vara med i Nordisk Bioplastförening så kommer vi åt ett nätverk av leverantörer och tillverkare i andra branscher där vi kan samverka och påverka för mer biobaserad plast. Då NBF är en aktiv partner på mässor så kan vi där visa våra biobaserade produkter samt få hålla i föredrag. Hemsidan har också ett mycket aktuellt nyhetsflöde samt nyttig information kring bioplast. Föreningen arrangerar också webinarier med intressant innehåll.

Hur stor del av er verksamhet/produktion är idag bioplastrelaterad och kommer detta att förändras i framtiden?

MJ: Knappt en procent av våra plastinköp består idag av biobaserad plastråvara. I vår klimatstrategi ska denna andel växa framöver. Emballator var också mycket tidigt ute med att använda bioplast.

Vad tycker du om den pågående så kallade ”plastdebatten” och om plastens roll i samhället?

MJ: Vi vet alla att plasten spelar en oerhört viktig roll inom exempelvis sjukvård, fordonsindustrin, elektronikindustrin och livsmedelsindustrin. Det är viktigt att inte generalisera och sätta all plast inom ett fack. Bilden av att plast skräpar ned, plast inte kan återvinnas, plast är farlig och plast kommer från fossil råvara måste nyanseras. Materialet i sig skräpar inte ned utan det är vårt beteende. Plast kan återvinnas om inte en massa material kombineras. KEMI hade en presentation där de visade att plastförpackningar har bra förutsättningar för återvinning ur ett kemikalieperspektiv (alltså är inte den plasten farlig). Det finns möjlighet att få plast från förnybara källor men prislappen är högre och tillgången begränsad!

Hur ser du på framtiden för bioplaster generellt och kan bioplaster bidra till att synen på plast som material förändras?

MJ: Bioplast är en del i att förändra synen men inte den stora frälsaren i alla delar. Den behövs för att minska mängden fossil plast där det inte finns möjlighet att använda återvunnen råvara.

  • Emballator Metal Group som tillverkar ett stort sortiment av burkar och lock med bleckplåt som råvara och till kunder inom livsmedel och kemtekniskt. Tillverkningen sker i Ulricehamn och i finska Lempäälä. Emballator Metal Group har sitt kontor på samma plats i Ulricehamn, som koncernens huvudkontor.
  • Emballator Lagan som producerar plastförpackningar i form av hinkar och burkar för livsmedel och kemtekniska produkter. Emballator Lagan har tillverkning i småländska Ljungby och skånska Vittsjö.
  • Emballator Mellerud som producerar plastflaskor och -dunkar till produkter inom kemteknik, livsmedel och läkemedel. Företaget har speciellt utmärkt sig för sina innovativa sportflaskor, där man är ledande inom Skandinavien. Företaget grundades redan 1961 och var då ett av de första företagen i Sverige som tillverkade formblåsta flaskor och dunkar. Sina sportflaskor har man utvecklat och tillverkat sedan 1983. Emballator Mellerud har också specialkompetens inom typgodkänt emballage för farligt gods.
    Förutom huvudenheten i västgötska Mellerud har man även tillverkning i finska Esbo genom företaget Europak, som förvärvades 2023 och som drivs som en separata enhet.
  • Emballator Tectubes som är specialiserade på tillverkning av plast- och aluminiumtuber till produkter inom livsmedel, personvård och kemteknik. Tectubes har två specialiserade och kundorienterade tillverkningsenheter i Hjo respektive Åstorp.
  • Emballator Växjö som utvecklar och tillverkar plastförslutningar i form av kapsyler till ledande varumärken i såväl Norden som övriga världen. Företaget är en av Nordens ledande kapsyltillverkare och kapsylerna återfinns på flaskor, dunkar och tuber inom drycker, kroppsvård, läkemedel, livsmedel och kemteknik.

I Emballator-gruppen ingår också Emballator Packaging UK som är beläget i brittiska Bradford och som producerar hinkar och burkar i såväl plast som metall. Kunderna finns inom detaljhandel och industri.

Inrättade innovationscenter

I början av år 2020 startade Emballator Group inrättandet och byggandet av ett speciellt innovationscenter i anslutning till Emballator Lagan i Ljungby.
Emballator Innovation Center invigdes i juni 2022, men redan långt dessförinnan var verksamheten igång vid centret, som drivs i samarbete med samtliga bolag inom Emballator-koncernen. Innovationscentret ingår i affärsområdet Emballator Packaging Innovations, vars affärsidé är att utveckla förpackningsprodukter i nya material som är hållbara.

Ett axplock av plast- och metallförpackningar som tillverkas av Emballator i Sverige. (Bild Emballator)

Visionen och idén bakom Emballator Innovation Center är att man ska bedriva ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att tillföra marknaden nya tekniska landvinningar och optimala förpackningslösningar för framtiden. Verksamheten ska bli ett erkänt kunskapscentrum dit kunder, leverantörer och samarbetspartners vänder sig med sin förpackningsutveckling och där de kan erbjudas utbildningar men också tester och utvärdering av idéer och produkter. Emballator uppger att högst upp på koncernens agenda står att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål, som kan vara antingen plastbantning, förändrad design eller nya material.

Projektledare och experter

Vid Emballator Innovation Center finns projektledare och experter inom polymerteknik och plastkonvertering och personalen har tillgång till processutrustning för formsprutning, formblåsning och extrudering samt mätutrustning för kemiska och mekaniska tester. Här kan man utvärdera nya materiallösningar och lösningar för befintliga applikationer – men avsikten är också att hitta tillämpningar och produkter som Emballator kan bygga sina framtida erbjudanden kring. Initialt har man vid innovationscentret fokuserat på förpackningar för livsmedel, färg och kemi samt för farmaceutisk industri och petroleumindustri.

Emballator Mellerud har gjort sig ett namn med sina innovativa sportflaskor. (Bild Emballator)

Ur bioplastsynpunkt är Emballators innovationscenter extra intressant och man har bland annat investerat i utrustning för extrudering av biobaserade material. År 2021 började man testa att tillverka ett nytt förpackningsmaterial baserat på skogsrestprodukten lignin. Arbetet skedde i samarbete med företaget Lignin Industries AB (dåvarande RenCom AB), som producerar en produkt, som är en kombination av lignin och naturlig olja.

Vattenlöslig plastburk

Vid Emballator Innovation Center har man också testat att utveckla förpackningar av vattenlöslig plast som skulle kunna minska plastavfallet. Vid testet användes en polyvinylalkohol-polymer (PVOH), uppbyggd av de tre grundämnena kol, väte och syre, och man tillverkade bland annat en formsprutad vattenlöslig 60-ml burk, där plastmaterialet löses upp vid låga temperaturer.

På Emballator Innovation Center har man bl a utvecklat en förpackning i vattenlöslig PVOH-plast. (Bild Emballator)

”Det här PVOH-materialet har en mycket bra barriär, som förlänger hållbarheten, och det tillsammans med förmågan att lösas upp vid låga temperaturer, gör materialet lämpligt till framförallt torra produkter som kryddor, etc. Även andra engångsförpackningar, som behöver en mer rigid förpackning, passar perfekt”, berättar Mats Jeppsson, som är Innovation Manager på Emballator Innovation Center.

Tidigt ute med bioplast

Än så länge är totalt sett mängden bioplast och bionedbrytbara polymerer ganska liten bland Emballator-gruppens plastprodukter, men Emballator var faktiskt mycket tidigt ute med att använda bioplast och det finns flera exempel på sådana produkter inom de flesta av gruppens företag.
Exempelvis så har Emballator Lagan sedan 2008 producerat en specifik produkt i bionedbrytbart material och år 2012 var Emballator Tectubes först i Europa att producera tuber i Bio-PE. Samma år visade Emballator Mellerud upp formblåsta produkter i Bio-PE och under 2021 kunde Emballator tillsammans med globala kemi- och polymerkoncernen Borealis erbjuda en Bio-PP utan massbalans (ISCC certifikat) där förpackningen innehåller minst 30 procent förnybar råvara i form av återvunnen frityrolja!

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2024
jp.press@jppa.one

 

Kort info om Emballator-koncernen:

Emballator Group AB
Huvudkontor:
Maskinvägen 14,
523 38 Ulricehamn
(bilden t.v.)

 

Svenska enheter:
Emballator Metal Group AB, Maskinvägen 14, 523 38 Ulricehamn
Emballator Lagan AB, Nyponvägen 9, 341 32 Ljungby
Emballator Mellerud AB, Industrigatan 6, 464 33 Mellerud
Emballator Tectubes AB, Tubgatan 2, 544 50 Hjo
Emballator Växjö AB, Smedjegatan 8, 352 46 Växjö
Emballator Packaging Innovations/
Emballator Innovation Center, Nyponvägen 9, 341 32 Ljungby

Hela Emballator-koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 900 medarbetare.

Hemsida: https://www.emballator.com

Kontaktperson: Mats Jeppsson, Innovation Manager
Tel: 0372-652 65, mobil: 070-4839859

Emballator Group AB ägs av Jönköpingsbaserade familjedrivna bolaget Herenco, som också har ägarandelar i bland annat företagen Nolato, Balco, Lyko och Profoto.

Senaste nytt

sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar
casio-klocka-utvald
Nu är tiden inne för bioplaster i våra armbandsur…