EU reder ut begrepp som komposterbar, biologiskt nedbrytbar, m fl

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 20 mars 2023

EU-kommissionen har publicerat ett ramdokument, där man reder ut bioplastanknutna begrepp som biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast samt ger vägledning kring när och hur begreppen ska användas.

(2023-03-20) Dokumentet ska öka förståelsen för dessa plaster och ge vägledning för framtida styrmedel, till exempel kring ekodesignkrav. Målet är att skapa cirkulär biobaserad plast som är möjlig att återanvända och återvinna samt är biologiskt nedbrytbar.

Dokumentet tar upp frågor som tillverkning, ändamål och kommunikation, men stort fokus ligger på komposterbarhet:

Biomassa
Biomassa, som används för att tillverka biobaserad plast, måste utvinnas på ett hållbart sätt, utan att skada miljön och tillverkarna bör prioritera användningen av organiskt avfall och biprodukter som råvara.

Greenwashing (Grönmålning)
För att bekämpa greenwashing (”grönmålning”) och undvika att konsumenter vilseleds måste tillverkare undvika generiska påståenden på plastprodukter som ”bioplaster” och ”biobaserade”. När tillverkarna informerar om biobaserat innehåll bör de hänvisa till den exakta och mätbara andelen biobaserat plastinnehåll i produkten.

Biologiskt nedbrytbart
Biologiskt nedbrytbar plast måste hanteras med försiktighet. Den här typen av plast har sin plats i en hållbar framtid, men måste användas för särskilda ändamål där dess miljömässiga fördelar och värde för den cirkulära ekonomin har bevisats. Biologiskt nedbrytbar plast bör inte på något sätt vara ett frikort för nedskräpning. Den måste också märkas så att det framgår hur lång tid det tar innan den bryts ned, och under vilka omständigheter och i vilken miljö nedbrytning ska ske. Produkter, som sannolikt kommer att slängas som restavfall (bland annat de som omfattas av direktivet om plast för engångsbruk) kan inte hävdas vara eller märkas som biologiskt nedbrytbara.

Industriellt komposterbart
Industriellt komposterbara plaster ska bara användas om de har miljöfördelar, om de inte försämrar kompostens kvalitet och om det finns ett lämpligt system för insamling och behandling av biologiskt avfall. Industriellt komposterbara förpackningar kommer bara att tillåtas för tepåsar, filterkaffekuddar, klistermärken för frukt och grönsaker och mycket tunna plastpåsar. Det måste alltid anges på produkterna att de är certifierade för industriell kompostering i enlighet med EU:s standarder.

Linn Andersson, rådgivare Avfall Sverige. (Bild Avfall Sverige)

EU-kommissionen uppmuntrar enskilda, myndigheter och företag att använda ramdokumentet i sina politiska beslut, investeringsbeslut och inköpsbeslut.

I en kommentar till ramdokumentet säger Linn Andersson, rådgivare på Avfall Sverige:
”Det är mycket välkommet att så kallat komposterbar plast begränsas och att det blir krav på att redovisa under vilka förhållanden som plast är nedbrytbar. Men för svensk del vill vi inte se någon plast alls i matavfallet, eftersom våra biogas- och biogödselanläggningar saknar ett efterföljande steg av industriell kompostering. I dagsläget finns inga plaster som är nedbrytbara i de syrefria förhållandena som råder i en biogasanläggning. Det är inte heller enkelt att kommunicera att vissa plaster är OK att lägga i matavfallet, men inte andra”.

(Textkälla Avfall Sverige)

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Länkar:
EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics
EU-kommissionens frågor och svar om biobaserad plast
EU-kommissionens faktablad om förpackningar och biobaserad plast

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar