European Bioplastics: Låga oljepriser stoppar inte bioplastens tillväxt

Text:patrik
PUBLICERAD: 1 december 2016
Dagens låga oljepriser, vilket i förlängningen ger lägre produktionskostnader för fossila plaster och plastprodukter, har ingen negativ inverkan på tillväxttakten på den globala bioplastmarknaden. Det konstaterade den europeiska bioplastorganisationen European Bioplastics i samband med sin årliga konferens, som nyligen ägde rum i Berlin.
”Bioplastmarknaden förväntas växa med 50 procent under de kommande åren, trots det låga oljepriset”, sade François de Bie (bilden ovan), ordförande i European Bioplastics.

(2016-12-01) Den globala produktionskapaciteten inom bioplaster förväntas öka från cirka 4,2 miljoner ton i år till cirka 6,1 miljoner ton år 2021, enligt European Bioplastics årliga marknadsöversikt. Förpackningar är fortfarande det största tillämpningsområden för bioplaster och svarar i år för nästan 40 procent (1,6 miljoner ton) av den totala bioplastmarknaden.

Av översikten framgår dock att kraftiga ökningar av bioplastanvändning sker inom andra produktgrupper som konsumtionsvaror, tillämpningar inom fordons- och transportsektorn samt inom konstruktions- och byggnadssektorn. Inom dessa grupper används oftast andra typer av bioplaster, vilka är utvecklade med speciella tekniska egenskaper.

Den globala bioplastkapaciteten fram till 2021. (Klicka i bilden för större version)
Den globala bioplastkapaciteten fram till 2021. (Klicka i bilden för större version)

”Vår översikt pekar på en tydlig trend, driven av nya krav från konsumenterna, där man vill ha mer resurseffektiva plastprodukter och minska utsläppen av växthusgaser och beroende av fossila resurser. Denna trend är resultatet av väsentliga investeringar i forskning och utveckling hos många både små och stora företag, som koncentrerar sina förmågor på att utveckla biobaserade produkter, utformade med en cirkulär ekonomi i åtanke”, sade François de Bie, när han presenterade översikten på bioplastkonferensen.

På materialsidan är det biobaserade icke-biologiskt nedbrytbara plaster, som polyuretaner (PUR) och bio-PE och bio-PET, som huvudsakligen driver tillväxten. PUR utgör idag 40 procent och bio-PET över 20 procent av den globala bioplastproduktionen. Mer än 75 procent av den totala bioplastproduktionen idag är sådana biobaserade icke-nedbrytbara plaster och denna andel beräknas öka till 80 procent år 20121.

Biologiskt nedbrytbara bioplaster som PLA, PHA och olika stärkelseblandningar växer också stadigt och förväntas öka från 0,9 miljoner ton i år till 1,3 miljoner ton år 2021. Speciellt produktionen av PHA ökar kraftigt och förväntas få en fyrdubblad produktionskapacitet till år 2021, mycket beroende på uppgraderingar av tillverkningsanläggningar i USA och Asien och uppstarten av den första PHA-anläggningen i Europa.

Hasso von Pogrell, VD i European Bioplastics.
Hasso von Pogrell, VD i European Bioplastics.

Geografiskt kommer Asien att spela en allt viktigare roll vad gäller produktionskapacitet av bioplaster och år 2021 kommer mer än 45 procent av världens bioplaster att tillverkas i Asien. Den europeiska produktionsandelen beräknas ligga runt 25 procent år 2021.

”Det är av största vikt att det skapas ett europeiskt politiskt ramverk, som säkrar tillgången på biobaserade resurser och som skapar lika villkor för biobaserade och fossila material. Vi uppmanar EU:s lagstiftare att överväga de många fördelarna med biobaserade material, när man ska genomföra EU:s program för cirkulär ekonomi och att man stödjer initiativet att utveckla en global koldioxidprissättningsmekanism för att införliva de externa kostnaderna för klimatförändringar i produktpriserna, vilket skulle bana väg på marknaden för växthusgassnåla material som bioplaster”, framhöll European Bioplastics VD Hasso von Pogrell på konferensen i Berlin.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2016
jp.press@comhem.se
N.B.: Diagram och grafer från European Bioplastics årsöversikt över den globala bioplastproduktionen och dess förväntade utveckling kan studeras/laddas ner HÄR.

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar