Finskt-tyskt samarbetsprojekt kring termoformade plastförpackningar

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 28 februari 2023

Halvstatliga finska petroleumkoncernen Neste och tyska förpackningsproducenten Illig har ingått ett strategiskt samarbete för att främja omställningen till mer hållbara lösningar vid produktion av termoformade plastförpackningar.

(2023-02-28) Parterna skriver i ett pressmeddelande att samarbetet har som mål att påskynda övergången från fossila till förnybara och återvunna material och att visa hur sådana material kan fungera som drop-in-lösning även vid krävande applikationer.

Samarbetet kombinerar Nestes expertis inom förnybara och återvunna råmaterial för polymerframställning och Illigs expertis inom tillverkningssystem för termoformning. Inom samarbetet har man utvecklat och visat upp demonstrationsexemplar och ytterligare samarbetspartners med särskild kompetens har bjudits in till arbetet med olika produkter. Projektet demonstrerar att plast, som tillverkats av mer hållbara råvaror, kan vidarebearbetas inom den befintliga infrastrukturen på liknande sätt som sker med plast framställd av enbart fossila råmaterial. Resultatet är produkter med samma kvalitet som produkter av fossil plast och med egenskaper som uppfyller föreskrivna krav.

Neste och Illig har tillsammans med företagen LyondellBasell och Fernholz genomfört en framgångsrik studie av den värdekedja som omvandlar den förnybara råvaran Neste RE™ till polypropen med mätbar biobaserad C14-halt. Studien visade att de olika stegen för vidarebearbetning som finns i värdekedjan – krackning, polymerisering, folieextrudering och termoformning – kunde utföras utan några avvikelser jämfört med bearbetning av fossila råvaror. De fyra företagen presenterade sitt gemensamma projekt vid K-mässan i Düsseldorf i oktober 2022 med en livevisning av termoformning.

Som en del av samarbetet avser nu Neste och Illig att genomföra liknande fallstudier för att främja användningen av förnybara råvaror som Neste RE, speciellt för krävande applikationer som förpackningar avsedda för kontakt med livsmedel eller för tekniska applikationer som konsumentelektronik. Sådana studier skulle kunna undersöka tillverkningen av förpackningar med varierande mätbar biobaserad C14-halt. De kan även visa Nestes förmåga att med kemisk återvinning skapa cirkulära värdekedjor för plast, där förpackningar kan produceras med återvunna råvaror och sedan blir till ny råvara. För att kunna få till en komplett värdekedja behöver ytterligare samarbetspartners bjudas in till produktionen av enskilda demonstrationsexemplar. De processer, hjälpmedel och maskiner som används under de olika studierna kommer att övervakas och analyseras ingående, vilket ger nya kunskaper om produkternas kvalitet och egenskaper och hur väl värdekedjans infrastruktur fungerar.

”Förnybara och återvunna råvaror för polymerer, som Neste RE, används redan idag för att minska industrins beroende av fossila råmaterial. Nu gäller det att skala upp deras andel för att åstadkomma en större hållbarhetseffekt. Tillsammans med Illig kan vi visa i produktionen av våra demonstrationsexemplar hur våra lösningars drop-in-egenskaper, samt en övergång till mer hållbara råvaror i produktionsprocessen, fungerar för storskaliga och verkliga värdekedjor. Vårt mål är att visa för industrin vad som är möjligt att göra redan idag. Genom att demonstrera möjligheten med förnybara och återvunna material i värdekedjan kan vi påskynda acceptansen för att använda sådana råmaterial i en större skala”, säger Jeroen Verhoeven, Vice President Value Chain Development på Nestes affärsenhet Renewable Polymers and Chemicals.

”Vi arbetar dagligen tillsammans med våra samarbetspartners, kunder och deras kunder i vårt teknikcentrum för att främja införandet av förnybara och cirkulära lösningar i industrin. Samarbetet med Neste är en viktig del i att uppnå det målet.”, säger Sven Engelmann, direktör för Illig Technology Center and Packaging Development.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Bilden överst:
Fr. v.: Jürgen Lochner, CSO/CTO på Illig och Mercedes Alonso, Executive Vice President Renewable Polymers and Chemicals på Neste, konfirmerar samarbetsprojektet mellan de två företagen (Bild Neste)

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar