Globala bioplastproduktionen väntas växa med 17% kommande fem åren

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 25 mars 2024

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028. Det är främst efterfrågan från Asien och USA som driver tillväxten, medan Europa halkar efter.

(2024-03-25) Den nya rapporten, som ger en djup och omfattande inblick i den dynamiskt växande bioplastmarknaden, är författad av tyska nova-Institutes internationella expertgrupp inom biopolymerer. Rapporten, som har namnet “Bio-based Building Blocks and Polymers – Global Capacities, Production and Trends 2023–2028”, visar kapacitet och produktionsdata för år 2023 för 17 kommersiellt tillgängliga biobaserade polymerer år 2023 samt en prognos för deras utveckling 2023 – 2028.

Enligt rapporten var 2023 ett lovande år biobaserade polymerer: PLA-kapaciteten ökade med nästan 50 procent och polyamid-kapaciteten ökar stadigt, liksom epoxiharts-produktionen. Kapaciteten för 100 procent biobaserad PE har utökats och PE och PP tillverkade av biobaserad nafta etableras ytterligare med växande volymer.

År 2023 var den totala produktionsvolymen av biobaserade polymerer 4,4 miljoner ton, vilket är 1 procent av den totala produktionsvolymen av fossilbaserade polymerer. Men den beräknade årliga tillväxttakten (CAGR) fram till år 2028 för biobaserade polymerer är hela 17 procent, medan den beräknade tillväxttakten fram till 2028 för hela polymermarknaden, där fossila polymerer alltså svarar för 99 procent, endast är 2-3 procent…

Diagram över 17 kommersiellt tillgängliga biopolymerers globala produktionskapacitet år 2023 och deras beräknade utveckling till 2023 – 2028. Klicka i bilden för större version! (Bild nova-Institute 2024)

Enligt rapporten utökar flera globala varumärken redan sin råvaruportfölj till att omfatta källor till förnybart kol, CO2, återvinning och i synnerhet biomassa, förutom fossilbaserade källor, vilket ökar efterfrågan på biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer. Samtidigt saknas dock politiskt stöd i Europa, som fortfarande bara främjar biobränslen och bioenergi och inte biopolymerer. Däremot finns stödjande lagstiftning på plats i Asien och särskilt i USA driver efterfrågan på de lagstiftande myndigheterna.

Förutom den nämnda översikten av 17 kommersiellt tillgängliga biobaserade polymerer erbjuder marknadsstudien även en statistisk översikt över ”Mass Balance and Free Attribution”-produkter (MBFA) tillgängliga över hela världen baserat på en omfattande analys av ISCC-databasen, och en detaljerad utarbetning av den nuvarande europeiska policyn för biobaserade polymerer samt en omfattande sammanfattning av biologisk nedbrytbarhet och biologiskt nedbrytbara polymerer.

Asien, den ledande kontinenten 2023, har den största installerade biobaserade produktionskapaciteten i världen med 55 procent, där den största kapaciteten består av PLA och PA. Nordamerika har 19 procent, med stor installerad kapacitet för PLA och PTT, och Sydamerika har 13 procent, huvudsakligen baserat på PE.

Till skillnad från år 2022 har Europas andel i den globala biobaserade polymerkapaciteten minskat till 13 procent. Detta är huvudsakligen baserat på att uppdaterade data för PE och PP produceras i Europa, där endast 10 procent av den totala volymen är känd för att vara biobaserad och 90 procent är biobaserad baserat på massbalans och fri attribution (MBFA). Den europeiska andelen baseras huvudsakligen på installerad kapacitet för SCPC och PA.

Med en förväntad CAGR på 35 procent mellan 2023 och 2028 visar Asien den överlägset högsta tillväxten av biobaserad polymerkapacitet jämfört med andra regioner i världen. Denna ökning beror främst på utökad produktionskapacitet för PA, PHA och PLA.

En kortversion (avgiftsfri) samt den kompletta versionen av rapporten finns HÄR.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2024
jp.press@jppa.one

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar