Starka argument talar för användandet av livsmedelsgrödor som bioplastråvara

Text:patrik
PUBLICERAD: 27 maj 2016

bioplast-majs-02-net
Tyska nova Institut har nyligen publicerat en rapport kring användandet av råmaterial från jordbruket för framställning av andra produkter än livsmedels- och foderprodukter.
I samhällsdebatten framförs ofta argumentet att livsmedelsgrödor, som används för produktion av exempelvis biobränsle och bioplaster, minskar de samlade globala produktionsmöjligheterna av livsmedel och djurfoder, men enligt nova-rapporten finns det tillräckligt med nyttjad och outnyttjad odlingsmark i världen för att såväl förse jordens växande befolkning med livsmedels- och fodergrödor som för produktion av olika typer av bioprodukter.

Enligt rapporten är problemet inte att den odlingsbara globala markarealen inte räcker till utan snarare att man inte tillräckligt effektivt anpassar de odlade grödorna till vad som är mest effektivt för olika marktyper. Genom att anpassa de odlade grödorna till mark-effektiviteten kan man få ut större skördar på mindre areal än vad som ofta är fallet i dag. Enligt rapporten får man också det bästa utbytet för tillverkning av icke-livsmedelsprodukter som bioplaster genom att utgå från så kallade första-generationens råmaterial, dvs i regel samma slags grödor som används för livsmedels- och foderproduktion.

För den europeiska bioplastorganisationen European Bioplastics är rapporten ett välkommet bidrag till samhällsdebatten.
”Effektivitet och hållbarhet bör vara de ledande kriterierna vid val av förnybara råmaterial för industriella ändamål, som exempelvis vid framställning av bioplatser. Och om bioplastbranschen försummar att använda första generationens råmaterial gör man såväl samhället som miljön en björntjänst. Dessutom är inte bara livsmedelsgrödorna mer effektiva som råmaterial för bioplastproduktion – de kan vid eventuella livsmedelskriser lätt omfördelas och användas för livsmedelstillverkning”, säger European Bioplastics VD Hasso von Pogrell i en kommentar.

De starka argument för användandet av första generationens livsmedelsgrödor som råmaterial för produktion av bioprodukter, som framförs i nova-rapporten, sammanfaller också väl med den informationskampanj som European Bioplastics genomförde i början av det här året och där man bland annat framförde argumentet att världens samlade odlingar av grödor för bioplastproduktion endast utgör en bråkdel av världens tillgängliga odlingsytor och i storlek inte motsvarare mer än ”en körsbärstomat vid Eiffeltornets fot”..!

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar