UPM miljardsatsar på bioglykol till PET och andra produkter

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 17 oktober 2023

Finska UPM Biochemicals satsar 1,180 miljarder euro (ca 13,6 miljarder kr) på att bygga världens första industriella bioraffinaderi för tillverkning av bland annat biobaserad monoetylenglykol och andra bioprodukter.

(2023-10-17) Raffinaderiet byggs i tyska Leuna i delstaten Sachsen-Anhalt och beräknas stå färdigt i slutet av år 2024. Anläggningen kommer att ha en yta på 15 hektar och sysselsätta mer än 100 personer.

Principskiss över de olika produktionsmöjligheterna vid UPM Biochemicals blivande raffinaderi i tyska Leuna. (Bild UPM)

Vid raffinaderiet ska hållbart odlat och certifierat lövträ omvandlas till nästa generations biokemikalier som ska möjliggöra en övergång från fossilbaserade material till förnybara material för ett brett spektrum av industrier och produkter. Den totala årskapaciteten av bioraffinaderiet blir 220.000 ton

Primära produkter från bioraffinaderiet kommer att vara sockerarter, lignin och restströmmar för bioenergi och biobränslen. Huvuddelen av sockerarterna kommer att omvandlas ytterligare genom en enstegsprocess till förnybar bio-monoetylenglykol (BioMEG) och förnybar monopropylenglykol (BioMPG). Lignin kommer att bearbetas till förnybara funktionella fyllmedel.

Leuna-raffinaderiet kommer bland annat att tillverka BioMEG under varumärket BioPura (bilden ovan) för distribution i Europa. Traditionell oljebaserad monoetylenglykol används bland annat tillsammans med tereftalsyra vid tillverkning av PET-plast samt flera andra kemikalier och produkter. Sådan fossil glykol kan nu ersättas med biobaserad UPM BioPura, skriver UPM Biochemicals.

UPM BioPura kommer att tillverkas av certifierat lövträ från regionala skogar runt Leuna. Biomassan konkurrerar inte med livsmedelsresurser och kommer att ge tillverkare ett hållbart alternativ att gå vidare mot sina netto-nollmål.

Enligt UPM Biochemicals är typiska slutanvändningssegment för förnybara glykoler PET-flaskor, förpackningar, kompositer, kylmedel, textilier, läkemedel, kosmetika och tvättmedel.

UPM Biochemicals uppger att Leunas bioraffinaderi är en del av det bredare tillväxtområdet UPM Biorefining, som är fokuserat på raffinaderier som producerar en mängd olika förnybara bränslen och kemikalier gjorda av hållbar biomassa.

För distributionen av sin bio-monoetylenglykol BioPura har UPM Biochemicals nu valt företaget Brenntag SE i tyska Essen. Distributionsavtalet med Brenntag kommer att föra ut UPM BioPura på marknaden, öppna för ytterligare kommersiella möjligheter, samtidigt som det påskyndar introduktionen av hållbara skogsmaterial till den kemiska sektorn.

”När vi utvärderade potentiella partners blev vi övertygade av Brenntags starka distributionsnätverk över hela Europa, såväl som dess engagemang för att utveckla den kemiska industrins hållbarhetsprestanda”, förklarar Michael Duetsch, Vice President Biochemicals på UPM.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023
jp.press@jppa.one

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar