Väsentligt mindre CO2-utsläpp när fossil plast ersätts med bioplast

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 8 maj 2024

En studie, som utförts av forskare från Kina, Storbritannien och Schweiz, visar att väsentligt lägre utsläpp av koldioxid uppstår när man ersätter fossil plast med nedbrytbar bioplast.

Några av deltagarna i forskargruppen (uppifrån och ned): Professor Gary Leeke, University of Birmingham, UK; doktor Christian Moretti, ETH Zürich, Schweiz; professor Zhanjun Cheng, Tianjin University, Kina.

(2024-05-08) I studien, som publicerats i det vetenskapliga magasinet Engineering, jämförde forskarna koldioxidutsläppen under fyra stadier i livscykeln för produkter, tillverkade i traditionell oljebaserad plast, med utsläppen från motsvarande produkter, tillverkade i bionedbrytbar bioplast, främst mjölksyrabaserad PLA.
De fyra livscykelstadierna omfattade råvaruanskaffning, plastproduktion, produkttillverkning och avfallshantering

Forskarteamen analyserade ett tusen oljeplastprodukter i form av plastpåsar, livsmedelslådor, dryckesbägare, etc. och fann att deras koldioxidutsläpp varierade från 52,09 kg till 150,36 kg koldioxidekvivalenter. För motsvarande produkter tillverkade i nedbrytbar bioplast blev utsläppen endast 21,06 kg till 56,86 kg koldioxidekvivalenter, vilket representerar anmärkningsvärda minskningar på mellan 13,53 procent och 62,19 procent.

Studien visade också att livscykelstadierna plastproduktion och avfallshantering hade störst inverkan på koldioxidutsläppen och det gällde såväl för traditionell fossil plast som för nedbrytbar bioplast. För bioplaster visade studien dessutom betydande kolreduktionspotential under råvaruanskaffningsstadiet.
För nedbrytbar bioplast noterades också – föga förvånande – att kompostering och anaerob rötning var de mest fördelaktiga alternativen av avfallshanteringsmetoder, tack vare deras positiva miljöpåverkan.

I studien påpekas även att den högre kostnaden för biologiskt nedbrytbar bioplast utgör en utmaning. Även om studien belyser miljöfördelarna med biologiskt nedbrytbar plast, betonar forskarna behovet av mer ekonomiska produktionstekniker och avfallshanteringsmetoder för sådana plaster.

I den 14 personer stora forskargruppen är merparten forskare från Kina, framförallt från universitet i Tianjin, men i gruppen ingår även forskare från Storbritannien och Schweiz.

Här finns en länk till redovisningen av den vetenskapliga studien i Engineering.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2024
jp.press@jppa.one

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar