Alla plastförpackningar inom EU ska återvinnas senast 2030

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 18 januari 2018
EU-kommissionen har antagit sin första plaststrategi, som ska begränsa plastavfallet, stoppa nedskräpningen till havs och lägga grunden för en cirkulär ekonomi.
Enligt den nya strategin ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030. Av de 25 miljoner ton plastavfall, som Europas befolkning genererar varje år, är det i dagsläget mindre än 30 procent som samlas in.

(2018-01-18) EU:s plaststrategimål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser. Utöver det ska åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter tas fram, samt nya regler införas om mottagningsanordningar i hamnar för att tackla problemet med plastavfall i haven.

Strategins mål är att skydda planeten och människors hälsa, men den ska också bidra till att utveckla och stimulera industrin och göra återvinning mer lönsamt.

”Med vår plaststrategi lägger vi grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast”, säger EU:s vice ordförande Jyrki Katainen.

Den nya planen kommer att generera nya investeringsmöjligheter och arbetstillfällen. EU:s vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, betonar de möjligheter satsningen innebär för sektorn.

”Detta är ett utmärkt tillfälle för europeisk industri att bli världsledande inom ny teknik och nya material”, säger han i ett pressmeddelande.

Plaststrategin är en del av EU:s satsning på en mer integrerad och hållbar ekonomisk modell: en så kallad cirkulär ekonomi.

”Med vår plaststrategi lägger vi grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast och stimulerar till investeringar. Detta kommer att bidra till att minska plastavfallet i mark, luft och hav och samtidigt skapa nya möjligheter för innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen av hög kvalitet”, säger Jyrki Katainen.

Flera viktiga organisationer och företag har redan uttalat sitt stöd för EU:s nya plaststrategi, däribland Tetra Pak och den europeiska bioplastorganisationen European Bioplastics (EUBP).

”Strategin fastsäller tydliga mål för att minska plastavfall, öka resurseffektiviteten och skapa värde och tillväxt i Europa”, skriver EUBP i ett pressmeddelande.

Men samtidigt påpekar EUBP också att man saknar en övergripande plan för hur biologiskt nedbrytbar plast ska integreras i den cirkulära ekonomin.

”Även om EU-kommissionen erkänner betydelsen av bioplaster och biologiskt nedbrytbara plaster, så saknas konkreta åtgärder på hur beroendet av fossilt råmaterial kan minskas genom att den cirkulära ekonomin sammanlänkas med bioekonomin”, menar EUBP.

Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att man stödjer EU-kommissionens plaststrategi som en del av EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

”EU:s plaststrategi är ett viktigt steg mot en koldioxidbegränsad cirkulär ekonomi baserad på återvinning, förnybar energi och ansvarsfull inköp, och vi är redo att göra vårt bidrag som ledande livsmedelsförädlare och förpackningsleverantör”, säger Tetra Paks VD och koncernchef Dennis Jönsson.

Carina Malm/Livsmedel i fokus &
Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2018
jp.press@comhem.se

Läs EU-kommissionens plaststrategi i sin helhet som pdf

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar