Finska Plastirolls bioplast bryts ner fullständigt i havet

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 14 januari 2020

Finska miljöinstitutet SYKE har studerat hur olika biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster bryts ner i havsmiljöer. Endast några av materialen uppfyllde kriterierna för snabb nedbrytbarhet.

(2020-01-14) Finska Plastirolls bioplastprodukter med beteckningen Bioska+ och Bioska 501 var bland de snabbaste – efter ett halvt år var testmembranen helt nedbrutna och upplösta.

Förutom testmembran av Bioska studerade man i projektet nedbrytbarheten hos andra biobaserade plaster som PLA, PHA och cellulosaacetat samt hos fossil polyetenfilm som referensmaterial.

Övre delen av bilden visar hur membranen av Bioska har brutits ner och försvunnit redan efter sex månaderi havsmiljö. Undre bilden visar hur referensmembranen av fossil LDPE-plast inte bryts ner alls under den årslånga testperioden. (Bild SYKE)

Prover av de olika materialen studerades dels i laboratoriemiljö, dels i en naturlig havsmiljö i Östersjön, vid en lokal på Finlands sydvästkust. Testperioden i havet pågick i ett år och nedbrytbarheten studerades efter sex respektive tolv månader.

Snabbast nedbrytbarhet visade testmembranen av PHA och Bioska– vid kontrollen efter sex månader fanns inget kvar av membranen.

Resultaten från havstesterna följdes sedan upp med ett månadslångt laboratorietest, där materialen studerades efter att de malts mer till ett fint pulver. Resultaten överensstämde med havstesterna: de material, som bröts ner snabbt i havet, bröts också ner snabbt i laboratoriet, och de, som bröts ner sakta i havet, sönderdelades inte alls i laboratorietestet.

Plastirolls bioplaster Bioska 501 och Bioska + är baserade på polymerer, som produceras av växter och bakterier. Film- och folieprodukter av Bioska-materialen är extra tunna, vilket också bidrar till deras bionedbrytbarhet.

Plastiroll Oy ingår sedan drygt ett halvår i finska koncernen Walki Group.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2020
jp.press@comhem.se

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar