Miljöorganisationer hävdar: Bioplasttrenden tar fokus från det verkliga plastproblemet!

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 7 februari 2017
Den allt vanligare trenden att ersätta konventionell plast med bioplast tar fokus från det egentliga problemet – nämligen att man behöver reducera ALL plastanvändning, speciellt engångsplast.
Detta skriver fem europeiska miljöorganisationer i ett gemensamt uttalande, som bland annat tillställts EU.
”Bioplastindustrin har med hjälp av ´grönklingande´ argument positionerat sig för att minska användningen av fossila råvaror, men det finns tungt vägande bevis för att bioplast inte löser så många problem, utan tvärtemot skapar nya”, menar de fem organisationerna.

(2017-02-07) Dem fem miljöorganisationerna, som står bakom skrivelsen är:
* Surfrider Foundation Europe
* Friends of the Earth Europe
* Zero Waste Europe
* ECOS
* European Environmental Bureau

Organisationerna skriver att bioplast, på grund av sin ofta komplexa design, skapar problem i insamliongs- och återvinningsprocesser och att bioplasterna därför med stor sannolikhet istället hamnar på deponier, i förbränningsanläggningar eller blir plastavfall, som förorenar marina miljöer.

”Det är faktiskt så att felaktiga uppfattningar om hur bioplaster bryts ner kan leda till ökad nedskräpning i naturen. Dessutom kan bioplaster förstöra befintliga återvinningsströmmar och öka kostnaderna för hantering av biologiskt avfall”, menar de fem organisationerna.

De fem organisationerna bakom skrivelsen.

Den snabba produktionstillväxten inom bioplaster kommer dessutom att öka trycket på odlingsmarker, speciellt utanför Europa, vilket i sin tur leder till miljömässiga och sociala konsekvenser, menar organisationerna, som anser att vi i dag har en överförbrukningskultur med en linjär ´köp-använd-släng´-ekonomi och detta kan inte korrigeras med tekniska lösningar.

”Istället behövs det en förändring i beteende och produktion. Regeringarnas prioritering måste vara att förebygga och återanvända och först vid en övergång till cirkulär ekonomi kan bioplaster spela en viktig roll, men endast om vi får en utveckling och en konsumtion som vår planet kan tåla”, skriver organisationerna.

I skrivelsen ondgör sig de fem miljöorganisationerna också över att bioplast märks och marknadsförs med argument som ”eko”, ”grön” och ”bio”. Detta sänder missvisande signaler till konsumenterna, som tror att bioplast är mer miljövänlig och mindre skadlig än konventionell oljebaserad plast, menar författarna bakom skrivelsen.

Till stöd för sina argument hänvisar de fem organisationerna bland annat till en enkät, som gjorts i Tyskland och där det visade sig att 57 procent av de tillfrågade aldrig hört talas om bioplast.
Endast sju procent sade sig exakt veta vad bioplast är och av dessa var 39 procent övertygade om att all råvara till bioplaster är organiska, odlade produkter och 70 procent trodde att all bioplast är biologiskt nedbrytbar.

I skrivelsen framförs också att material, som är biobaserade och/eller biologiskt nedbrytbara, inte per automatik är fria från farliga tillsatser.

Kemikalier som exempelvis Bisphenol A kan tillverkas av biomassa och dessutom kan kemikalier, som i dag tillsätts konventionella plastprodukter för att ge speciella egenskaper, för färgsättning eller som bindemedel, lika väl tillsättas bioplaster. Det är därför missvisande att beteckna bioplaster som miljövänliga, utan att påpeka detta, menar organisationerna.

De fem organisationerna avslutar skrivelsen med att rekommendera EU att följa nedanstående sju punkter:

* Prioritera plastförebyggande åtgärder och en allmän minskning av plastanvändningen
* Skapa en mall för återvinning
* Göra en översikt över bioplasters miljöpåverkan
* Utforma relevanta standarder för bioplaster och övervaka användningen av dessa
* Utforma strikta regler för hur bioplaster ska marknadsföras
* Fastställa hållbarhetskriterier för bioplaster
* Säkerställa en konsekvent politik

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2017
jp.press@comhem.se
(Källa Packnews.no)

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar