MuliBio förvandlar bruksavfall till bioplast och andra produkter

Text:Jerry Pettersson
PUBLICERAD: 15 april 2019

MultiBio” är ett projekt, finansierat av Vinnova och svenska industriföretag, där avfall och restprodukter från massa- och pappersbruk ska omvandlas till användbara produkter som bioplast, biovätgas och fiskfoder.

(2019-04-15) ”Det blir lönande för både bruken och miljön”, säger Karin Willquist, seniorforskare på RISE och ledare för det nya projektet.

Den biovätgas, som kan utvinnas ur brukens spillvatten kan ersätta fossila bränslen, vilket ger stora effekter på koldioxidutsläpp, luftkvalitet och minskad försurning.

Ur slam och andra avfallsprodukter kan tillverkas bioplast, som kan ersätta oljebaserad plast. Bioplasten, som blir biologiskt nedbrytbar, är intressant för nya spännande tillämpningar, exempelvis som barriärer och bestrykningar på produkter inom pappersindustrin.

Den fiskfoderingrediens, som kan utvinnas ur avfall och restprodukter, kan ersätta protein i fiskfoder och på sikt leda till minskad utfiskning.

I projektet, som ska pågå till år 2020, deltar både företag och läroanstalter som Paper Province, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Rottneros bruk, Stora Enso Skoghalls bruk, Drinor, Fortum Waste Solution, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Lunds universitet, Promiko och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet, vars officiella namn är ”Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi” men till vardags ”MultiBio”, är kostnadsberäknat till 5,3 miljoner kronor under 2,5 år och finansiärer är Vinnova och industrin.

I MultiBio samarbetar aktörer från hela värdekedjan. Målet är att skapa förutsättningar för att få ut de nya produkterna på marknaden.

”Det hör inte till vanligheterna att massa- och pappersbruk, miljöföretag, entreprenörer, fiskodlare och spetsforskare samarbetar kring ett problem på det här sättet. Den samlade kompetensen skapar förutsättningarna för att nå riktigt intressanta resultat”, säger Karin Willquist.

MultiBio är en vidareutveckling, som bygger på två tidigare forskningsprojekt, vilka genomförts med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

”Genom de projekten vet vi att det finns marknads- och miljömässig potential och teknisk grund att genomföra våra idéer. Nu har vi möjlighet att skala upp och verifiera biovätgasprocessen, som tidigare bara undersökts i laboratoriet”, säger Karin Willquist.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2019
jp.press@comhem.se

Senaste nytt

pres-mats-utvald
Emballator Innovation Center utvecklar morgondagens förpackningar
sommar-mess-2024-utvald-2
Nordisk Bioplastförenings nyhetsredaktion har tagit sommarledigt!
new-site-utvald
Efter tolv år – nu har Nordisk Bioplastförening fått ny design på hemsidan!
NBF-co2-mid
Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen, om vi tänker kreativt och samarbetar!
ecoflex-basf-utvald
BASF utökar sin bioplastportfölj med biomassabalanserad PBAT-variant
oliv-tree-utvald
Avfall från olivträd omvandlas till bioplast för livsmedelsförpackningar